Konkursy! konkursy!


Konkursy! konkursy!

Rok 2017 rozpoczął się na dobre. Ruszyła też lawina ogłoszeń konkursowych.

Najbliższe miesiące to czas na składanie projektów w obszarach edukacji i włączenia społecznego. Oznacza to, że ruszają nabory na wsparcie dla szkół i przedszkoli oraz aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekty, które pisaliśmy do poprzednich konkursów otrzymały dofinansowanie i zapewniamy, że "będzie się działo"! Okazało się, że marzenia naszych Klientów zostaną spełnione, a innowacyjne pomysły wprowadzone w życie. 
Sprawdź harmonogram konkursów.


Załączone pliki: