"Wygeneruj projekt". Tworzenie projektu i obsługa generatora wniosków RPO WiM 2014-2020. Olsztyn 10.12.2015 r.


Szanowni Państwo,

Ruszyły już pierwsze nabory wniosków w ramach RPO WiM. Aby dobrze się do nich przygotować oraz zwiększyć swoje szanse na przygotowanie dobrego wniosku i otrzymanie dofinansowania, proponujemy Państwu intensywne szkolenie  w zakresie przygotowania projektu oraz wniosku finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WiM 2014-2020.

Lata 2014-2020 to nowe możliwości finansowe dla podmiotów z Warmii i Mazur. Wszystko to za sprawą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020). To dzięki niemu, oprócz projektów inwestycyjnych, możliwe będzie wsparcie projektów społecznych (szkoleniowych, doradczych, edukacyjnych) m.in. w dziedzinie edukacji, przedsiębiorczości, rynku pracy, włączenia społecznego. Przedsięwzięcia te będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Zapraszamy na szkolenie: Wygeneruj projekt - tworzenie projektu i obsługa generatora wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Program szkolenia został tak skonstruowany aby dać Państwu najważniejszą wiedzę i umiejętności w zakresie samodzielnego przygotowania projektu i wniosku. W trakcie zajęć, oprócz teorii zaplanowane zostały także warsztaty, których celem jest przećwiczenie najbardziej problematycznych kwestii przy planowaniu projektu.

 

Cele szkolenia:

  • podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy metodą projektową;
  • podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie planowania projektu;
  • podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowania wniosku finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (RPO WiM 2014-2020);
  • podniesienie wiedzy nt. kwalifikowalności wydatków finansowanych z EFS w latach 2014-2020.

 

Do kogo adresowane jest szkolenie?

Szkolenie adresowane do pracowników podmiotów zamierzających ubiegać się o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020.

W szczególności zapraszamy osoby zainteresowane pozyskiwaniem środków w obszarach edukacji, pomocy społecznej, rynku pracy, przedsiębiorczości.

Koszt szkolenia: 290zł netto/os.
Terminy:

10 grudnia 2015- Olsztyn, hotel Omega

 

Zgłoszenia:

Aby zgłosić się na szkolenie należy przesłać do organizatora formularz zgłoszeniowy.

Decyduje kolejność zgłoszeń – liczba miejsc jest ograniczona.

 

Po szkoleniu istnieje możliwość konsultacji z naszymi doradcami. Dla uczestników szkoleń zapewniamy atrakcyjne rabaty cenowe.

 


Załączone pliki: